• +45 123 45 67
  • info@phantomfilm.no

Produsent

Fra av kan vi si at en produsent har mange forskjellige hatter i løpet av filmens ferdigstillelse (og det er derfor vanskelig å oppsummere med bare noen få ord.) Det er sagt at det er to svært viktige deler av prosessen som produsenten nesten alltid tar seg av: Utvikling: Litt før forproduksjonen kan starte, må det naturligvis være noe å produsere!

Det er opp til produsenten å finne og oppdage en historie som er verdt å forplikte seg til celluloid-en egenskap som de eier – enten det kommer i form av et originalt manuskript, en roman som er moden til tilpasning, eller til og med livshistorien eller personlig fortelling fra en interessant emne. Selvfølgelig er det ikke så enkelt å bare lese en bok og tenke “det ville lage en god film”, og deretter sette sammen mannskapet.

En produsent må innlede og inngå forhandlinger med den som er ansvarlig for kildematerialet, med det endelige målet å skaffe seg rettighetene på sine vilkår. Finansiering: Når filmrettighetene er kjøpt, stopper den monetære gleden ikke der. Produsenter er de som legger filmen til studioer (eller deres arbeidsgiver) i håp om å sikre finansiering, og deretter administrerer de finansierte økonomiene gjennom hele produksjonstidspunktet for å sikre at alt leveres på tid og på budsjett.

Selv når filmen er i boksen, er finansieringsavgiftene fortsatt ikke over. Distribusjon av sluttproduktet må også sorteres ut, og det er rett og slett i produsentens oppgave.